ACER Evaluatie

Bereid je voor op je volgende ACER-test met op maat gemaakt oefenmateriaal.

Wat zijn de ACER capaciteitstesten?

ACER (ook bekend als The Australian Council for Education Research) biedt rapportage-instrumenten en diensten aan scholen, universiteiten, trainingsorganisaties en werkgevers om hen te helpen nieuw talent aan te nemen.

De ACER capaciteitstesten zijn een reeks beoordelingen die zijn ontworpen om de academische prestaties en voortgang van studenten in Australië te evalueren. Ze meten wat studenten hebben geleerd in hun onderwijsreis en stellen docenten, ouders en schoolbestuurders in staat beslissingen te nemen over hoe ze het leren van elke student het beste kunnen ondersteunen.

Juridische bedrijven die de slimste geesten willen aannemen, werken samen met ACER om ervoor te zorgen dat ze een uitgebreid overzicht hebben van de vaardigheden en waarden van hun sollicitanten.

Hoe zijn de ACER capaciteitstesten opgemaakt?

Als je solliciteert naar een baan of een universitair programma dat de ACER capaciteitstesten vereist, kan het begrijpen van de opmaak van de testen je helpen om een hoge score te behalen.

ACER biedt de volgende testen aan:

ACER Beroepskeuzetest

Er zijn vijf testen binnen de ACER BKT, maar over het algemeen hoeven kandidaten slechts drie van de volgende vijf testen af te leggen (afhankelijk van de functie waar je voor solliciteert):

1. ACER Verbale Redenering

Dit bestaat uit twee soorten verbale redeneervragen. De eerste is waarbij je passages van tekst krijgt die je moet beantwoorden. De tweede zal je een stroomdiagram presenteren met een taak en opnieuw moet je vragen beantwoorden.

2. De Kern Beroepskeuzetest

Dit omvat drie testen: verbale redenering, kwantitatieve redenering en abstract redeneren.

3. ACER Kwantitatieve Redenering / Numerieke Redenering

Deze test onderzoekt je numerieke en wiskundige vaardigheden.

4. ACER Abstract Redeneren

Deze abstract redeneertest vereist dat je door diagrammen werkt om de relatie tussen elk diagram te identificeren, voordat je de ontbrekende kiest.

5. Optionele onderdelen

Dit omvat twee testen. Mechanisch redeneren, dat je begrip van mechanische systemen en de relatie tussen bewegende onderdelen in een mechanisme test. En interpersoonlijk begrip, wat in wezen een persoonlijkheidsvragenlijst is.

ACER Kernvaardighedenprofiel voor Volwassenen Capaciteitstest

De ACER KVPC capaciteitstest wordt het meest gebruikt in Australië en bestaat uit vier onderdelen. Slim genoeg past de test zich aan op basis van je vaardigheidsniveau op basis van hoe je de vorige vragen hebt beantwoord. De vier onderdelen zijn onder andere:

1. KVPC Rekenvaardigheid

De KVPC rekenvaardigheidstest kijkt naar hoe goed je eenvoudige wiskundige uitdagingen kunt oplossen op het gebied van meting, meetkunde, statistiek, waarschijnlijkheid en algebra.

De vragen zijn van matige tot hoge moeilijkheidsgraad en vereisen een solide begrip van kernwiskundige concepten.

2. KVPC Lezen

Vergelijkbaar met verbale redenering vereist de ACER KVPC leestest dat je passages leest en begrijpt om vragen te beantwoorden. De test bevat meerkeuzevragen die verschillende aspecten van leesbegrip beoordelen, zoals het begrijpen van de hoofdgedachte, het maken van inferenties en de kracht van je woordenschat.

Je zult aan je leesstrategieën moeten werken om de passages te begrijpen en de vragen te beantwoorden. Strategieën zoals globaal lezen, scannen en samenvatten kunnen je helpen om snel belangrijke informatie te identificeren en verbanden te leggen tussen ideeën.

3. KVPC Schrijven

De KVPC schrijftest vereist dat je een brief, rapport of kort stuk schrijft op basis van een specifieke opdracht.

Beoordelaars zijn op zoek naar kandidaten die in staat zijn om hun schrijven efficiënt te organiseren en structureren. Dit omvat het ontwikkelen van een duidelijke stelling, het gebruik van ondersteunend bewijs en voorbeelden, en het organiseren van je ideeën op een logische en coherente manier.

4. De Snapshot Lees- en Rekenvaardigheidsindicator (SLRI)

De SLRI is een beoordelingsinstrument dat een snel overzicht geeft van de lees- en rekenvaardigheden van een kandidaat. Het is verdeeld in twee secties, één voor lezen en één voor rekenen. Je moet 15 vragen beantwoorden in elke sectie. De meeste kandidaten voltooien de SLRI in ongeveer 15-20 minuten.

De leessectie beoordeelt je vermogen om geschreven tekst te lezen en te begrijpen. Je moet vragen beantwoorden over begrip, woordenschat en taalgebruik.

De rekensectie evalueert je vermogen om met getallen te werken en basiswiskundige berekeningen uit te voeren. De vragen hebben betrekking op algebra, gegevensinterpretatie en metingen.

ACER Mechanische Redeneringstest

De ACER mechanische redeneringstest wordt meestal gebruikt als onderdeel van het selectieproces voor technische en mechanische functies, leerlingplaatsen en toegang tot beroepsopleidingen.

Deze test is ontworpen om het vermogen van een individu te beoordelen om mechanische principes en concepten te begrijpen en toe te passen. Het bestaat uit 42 vragen die betrekking hebben op onderwerpen zoals:

 • Eenvoudige machines: hefbomen, katrollen, tandwielen en hellende vlakken.
 • Kracht en beweging: snelheid, versnelling, wrijving en impuls.
 • Energie en vermogen: arbeid, vermogen, energie en efficiëntie.
 • Eigenschappen van materialen: treksterkte, elasticiteit, hardheid en brosheid.
 • Vloeistofmechanica: het gedrag van vloeistoffen en gassen, zoals druk, opwaartse kracht en stroming.
 • Elektrische schakelingen: schakelingen, weerstanden, condensatoren en elektrisch vermogen.

De ACER mechanische redeneringstest is een uitdagende beoordeling die vereist dat je logisch nadenkt en probleemoplossende vaardigheden gebruikt. Het is belangrijk om je voor te bereiden op de test door basismechanische principes te bestuderen, oefenvragen te maken en vertrouwd te raken met de soorten problemen die je kunt tegenkomen in de test.

ACER Test voor Wiskunde bij Binnenkomst in Werk

De ACER Test voor Wiskunde bij Binnenkomst in Werk (TEEM) is ontworpen om de wiskundige vaardigheden en probleemoplossende vermogens van een kandidaat te beoordelen in een werkomgeving. De TEEM behandelt een reeks wiskundige concepten en onderwerpen:

 • Rekenkunde: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen van gehele getallen, decimalen en breuken.
 • Algebra: lineaire vergelijkingen, ongelijkheden en kwadratische vergelijkingen.
 • Meetkunde: hoeken, driehoeken en cirkels.
 • Trigonometrie: goniometrische ratios, sinus, cosinus en tangens.
 • Gegevensanalyse: gemiddelden, percentages en grafieken.

De vragen beoordelen je vermogen om wiskundige concepten toe te passen op situaties in de echte wereld die je tegenkomt in technische of vakgerelateerde vakgebieden.

Kandidaten kunnen zich voorbereiden op de test door wiskundige concepten die in de test aan bod komen te bestuderen, oefenvragen te maken en teststrategieën te herzien.

Online Schrijfbeoordeling voor Volwassenen

De Online Schrijfbeoordeling voor Volwassenen (OSA) is een schrijfbeoordelingsinstrument dat is ontworpen om de schrijfvaardigheden van volwassenen te evalueren, waaronder degenen die hoger onderwijs of professionele ontwikkelingsmogelijkheden zoeken.

De OSA wordt gebruikt om je vermogen om een rapport en een betogend stuk te schrijven te bepalen. Het evalueert:

 • Kwaliteit van ideeën
 • Taalkeuze
 • Zinsstructuur
 • Interpunctie (van en binnen zinnen)
 • Spelling
 • Doel en publiek

OSA Betogende Taak

Het betoog vereist dat je een betogend essay schrijft als reactie op een gegeven prompt. De prompt presenteert een probleem en vraagt je om een standpunt in te nemen en ondersteunend bewijs te leveren voor je argument.

Je wordt gevraagd om de prompt te analyseren, een duidelijke stelling te formuleren en bewijs te leveren om je argument te ondersteunen. Je moet ook je vermogen aantonen om je gedachten logisch te organiseren, correcte grammatica en syntaxis te gebruiken en je ideeën effectief over te brengen op de lezer.

Het betoog beoordeelt je vermogen om kritisch een gegeven probleem te analyseren, een goed onderbouwd argument op te bouwen en je ideeën effectief schriftelijk te communiceren.

OSA Rapportage Taak

De tweede taak vereist dat je een rapport schrijft als reactie op een gegeven prompt. De prompt presenteert een scenario of situatie en vraagt je om de situatie te analyseren en een rapport op te stellen waarin je je bevindingen uiteenzet.

Je moet relevante informatie identificeren, gegevens analyseren, conclusies trekken en je bevindingen op een duidelijke en beknopte manier presenteren. Je moet ook je vermogen aantonen om informatie logisch te organiseren, gebruik te maken van geschikte koppen en ondertitels, en de juiste opmaak- en citatierichtlijnen te volgen.

De rapportageprompt beoordeelt je vermogen om gegevens te analyseren, conclusies te trekken en je bevindingen effectief schriftelijk te communiceren.

Welke advocatenkantoren maken gebruik van ACER capaciteitstesten?

De ACER-testen worden voornamelijk gebruikt door scholen en onderwijsinstellingen voor toelating, beurzen en andere academische doeleinden. Sommige advocatenkantoren kunnen echter ook deze testen gebruiken als onderdeel van hun wervingsproces om de cognitieve vaardigheden en capaciteiten van kandidaten te beoordelen.

Deze testen kunnen variëren afhankelijk van het kantoor en de functie waarvoor wordt aangenomen. Enkele advocatenkantoren die bekend staan om het gebruik van vergelijkbare capaciteitstesten in hun wervingsproces zijn Clifford Chance, Baker McKenzie en White & Case.

Welke vaardigheden meten de ACER capaciteitstesten?

Enkele van de belangrijkste vaardigheden die worden gemeten door ACER capaciteitstesten zijn:

Verbale redenering: begrip, analyse en betekenis halen uit geschreven taal.

Numerieke redenering: werken met getallen en het begrijpen van numerieke concepten, waaronder rekenkunde, algebra en statistiek.

Abstract redeneren: patronen herkennen, logisch denken en problemen oplossen in abstracte contexten.

Cognitieve vaardigheden: geheugen, aandacht, waarneming en ruimtelijk redeneren.

Geletterdheid en taalvaardigheden: lezen en begrijpen van geschreven teksten, evenals effectief gebruik van taal in geschreven en mondelinge communicatie.

Top 5 tips om je voor te bereiden op je ACER capaciteitstest

1. Maak ACER oefentesten

Een van de beste manieren om je voor te bereiden op ACER capaciteitstesten is om zoveel mogelijk te oefenen. Je kunt oefentesten online vinden. Oefenen zal je helpen vertrouwd te raken met de soorten vragen en de timing van de test.

2. Verbeter je wiskundevaardigheden

ACER capaciteitstesten bevatten vaak numerieke redeneervragen die je vermogen testen om met getallen te werken, gegevens te interpreteren en problemen op te lossen. Zorg ervoor dat je je wiskundevaardigheden opfrist, inclusief basisrekenkunde, algebra en meetkunde.

3. Vergroot je woordenschat

ACER capaciteitstesten kunnen verbale redeneervragen bevatten die je woordenschat en taalvaardigheden testen. Je kunt je woordenschat verbeteren door boeken, kranten en artikelen te lezen en online woordenboeken te gebruiken.

4. Werk aan je tijdmanagementvaardigheden

ACER capaciteitstesten zijn getimed, dus het is belangrijk om goede tijdmanagementvaardigheden te ontwikkelen. Oefen met het maken van oefentesten onder tijdsdruk om te wennen aan het tempo van de test.

5. Blijf kalm en gefocust

Op de dag van de test zorg je ervoor dat je goed uitgerust en gefocust bent. Neem pauzes als dat nodig is en raak niet in paniek als je het antwoord op een vraag niet weet. Blijf kalm en gefocust, en doe je best.

nl Start

Toegang tot echte tests

Krijg direct toegang tot ACER tests geschreven door geaccrediteerde psychologen die werkzaam zijn in de juridische sector.

 • 100en vragen

  Enorme opslag van ACER vragen om je te helpen oefenen totdat je hart tevreden is.

 • Alle testtypes

  Volledig scala aan numerieke, verbale, diagrammatische, logische, situationele en persoonlijkheidstests.

Ontwikkelen

Verbeter snel je scores

We hebben een hele reeks tools toegevoegd om je zo snel mogelijk te laten leren.

 • Volledig uitgewerkte oplossingen

  We bieden gedetailleerde stapsgewijze oplossingen voor elke ACER vraag, zodat u uw prestaties zo snel mogelijk kunt verbeteren.

 • Intelligent leersysteem

  Vergelijk uw ACER scores met anderen en volg uw voortgang met behulp van uw persoonlijke analyse-dashboard.

Aannemen

Verzeker je droombaan

Al onze ACER tests zijn gericht op het helpen verkrijgen van de baan die je wilt.

 • Echte praktijktoetsen

  We hebben specifieke ACER tests gemaakt voor elk van de topwerkgevers en testuitgevers die vandaag de dag in de juridische sector worden gebruikt.

 • Echte test simulaties

  Oefen onder examenomstandigheden met getimede tests die zijn ontworpen om de exacte ervaring na te bootsen die je zult tegenkomen.

Bouw vandaag nog aan je zelfvertrouwen

Probeer een van onze ACER tests GRATIS.

Neem de test

Een professionele en behulpzame service, concurrerend geprijsd en boordevol testbronnen en beoordelingen.

Caitlin gebruikte Law Tests om een positie bij Allen & Overy veilig te stellen

testimonial

Level omhoog

Kies het pakket dat bij u past.

Pro

Jaarlijks betalen
Maandelijks betalen
 • 30 Numerieke redeneertesten
 • 30 verbale redeneertesten
 • 30 Diagrammatische redeneertests
 • 30 Situationele beoordelingstests
 • 32 Werkgeverspakketten
 • 14 Uitgever pakketten
 • Dashboard prestatie tracking
 • Volledige oplossingen en uitleg
 • Tips, trucs, handleidingen en bronnen

 • Toegang tot gratis tests
 • Basisprestatietracking
 • Volledige oplossingen en uitleg
 • Tips en hulpmiddelen

ACER Evaluatie FAQs

Hoe gebruiken werkgevers de resultaten van de ACER capaciteitstest?

Werkgevers kunnen de testresultaten gebruiken om je vaardigheden te beoordelen en je geschiktheid voor een specifieke functie te bepalen. De testresultaten kunnen ook worden gebruikt in combinatie met andere selectiecriteria, zoals academische kwalificaties, werkervaring en sollicitatiegesprekken, om beslissingen te nemen over het aannemen van personeel.

Heb ik speciale apparatuur of software nodig om de ACER capaciteitstest af te leggen?

ACER capaciteitstesten worden meestal online afgenomen en vereisen geen speciale software of apparatuur, behalve een standaard computer of mobiel apparaat. Het is echter altijd een goed idee om de instructies voor de test zorgvuldig door te lezen voordat je de test aflegt om er zeker van te zijn dat je alles hebt wat je nodig hebt.

Kan ik de ACER capaciteitstest opnieuw afleggen als ik niet tevreden ben met mijn resultaten?

Het opnieuw afleggen van de ACER capaciteitstest kan variëren afhankelijk van de specifieke test die wordt afgenomen en de organisatie die de test afneemt. Sommige organisaties staan testkandidaten toe om de test opnieuw af te leggen nadat er een bepaalde tijd is verstreken, terwijl andere helemaal geen herkansingen toestaan.

Het wordt aanbevolen om rechtstreeks contact op te nemen met de organisatie die de test afneemt om hun beleid te achterhalen.

Wat gebeurt er als ik technische problemen tegenkom tijdens het afleggen van de ACER capaciteitstest?

Afhankelijk van de aard van het technische probleem kan de testbeheerder het probleem mogelijk oplossen en je toestaan om door te gaan met de test. Als het technische probleem niet kan worden opgelost, kan de testbeheerder je de mogelijkheid bieden om de test op een ander tijdstip opnieuw in te plannen.