Latham & Watkins

Przygotuj się do procesu rekrutacji w Latham & Watkins dzięki materiałom praktycznym dostosowanym do twoich potrzeb.

O Latham & Watkins

Latham & Watkins to prestiżowa globalna kancelaria prawna, założona w 1934 roku w Los Angeles, w Kalifornii. Z ponad 30 biurami na całym świecie, w Azji, Europie, na Bliskim Wschodzie i w Stanach Zjednoczonych, firma jest znana ze swojej wiedzy specjalistycznej w różnych obszarach praktyki, takich jak prawo korporacyjne, finanse, spory sądowe, własność intelektualna i nieruchomości.

Latham & Watkins (LW) jest zobowiązane do świadczenia usług prawnych najwyższej jakości dla swoich klientów, od międzynarodowych korporacji i instytucji finansowych po rządy i organizacje non-profit.

Podjęcie kariery w Latham & Watkins oznacza dołączenie do zespołu współpracujących i różnorodnych profesjonalistów, którzy są oddani doskonałości, innowacji i obsłudze klienta. Firma jest znana ze swojego otwartego i wspierającego środowiska pracy, które sprzyja profesjonalnemu wzrostowi i rozwojowi.

Latham & Watkins inwestuje w swoich pracowników, oferując kompleksowe programy szkoleniowe, możliwości mentorstwa i zasoby do ciągłego uczenia się. Dodatkowo, firma promuje równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, oferując elastyczne formy pracy i dbając o dobrostan pracowników.

Dzięki swojej globalnej obecności, różnorodnym obszarom praktyki i reputacji doskonałości, Latham & Watkins oferuje ekscytującą i satysfakcjonującą ścieżkę kariery dla profesjonalistów prawniczych, którzy chcą mieć trwały wpływ na branżę.

Proces rekrutacji w Latham & Watkins

Aplikacja online Latham & Watkins

Aplikacja online LW to ważny pierwszy krok w procesie rekrutacji do kancelarii prawnej - to twoja pierwsza okazja, aby zrobić mocne wrażenie. Będziesz musiał załadować swoje dane osobowe, takie jak informacje kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz kopię swojego CV i listu motywacyjnego.

Podczas składania aplikacji ważne jest, aby dostosować swoje CV do firmy i specyfikacji stanowiska, które firma ogłasza. To pomoże ci się wyróżnić i zwiększy szanse na zakwalifikowanie się do dalszego etapu.

Zwróć szczególną uwagę na szczegóły, aby uniknąć błędów przed wysłaniem aplikacji i spróbuj upewnić się, że twoje CV i list motywacyjny odzwierciedlają niektóre z podstawowych wartości, które są potrzebne w firmie.

Testy predyspozycji Latham & Watkins

Po złożeniu aplikacji zostaniesz zaproszony do wypełnienia serii testów online.

LW ocena sytuacyjna

Test oceny sytuacyjnej mierzy zdolność kandydata do radzenia sobie z sytuacjami związanymi z pracą i podejmowania skutecznych decyzji, zwłaszcza w kontekście prawniczym.

Ten test ocenia, jak dobrze kandydaci mogą reagować na wyzwania, poruszać się w skomplikowanych sytuacjach i wykazywać się zdrowym rozsądkiem w szybkim i wymagającym środowisku kancelarii prawnej.

Aby zdać ten test, kandydaci powinni ćwiczyć analizowanie różnych hipotetycznych sytuacji, zwłaszcza tych związanych z zawodem prawnika, oraz oceniać skuteczność różnych odpowiedzi, mając na uwadze kwestie etyczne i profesjonalne zachowanie.

LW rozumowanie werbalne

Test rozumowania werbalnego ocenia zdolność kandydata do zrozumienia, analizy i interpretacji informacji pisemnych, co jest kluczowe dla prawników, którzy muszą radzić sobie ze skomplikowanymi dokumentami prawnymi i skutecznie komunikować się z klientami i kolegami.

Aby zdać tę ocenę, kandydaci powinni ćwiczyć czytanie i analizowanie gęstych tekstów, a także rozwijać umiejętności identyfikacji związków między słowami i pomysłami, wyciągania wniosków i konstruowania logicznych argumentów.

LW osobowość

Test osobowości ocenia cechy osobowości kandydata i tendencje behawioralne w odniesieniu do roli zawodowej i kultury firmy.

LW używa tego testu do zdobycia wglądu w styl pracy kandydata, umiejętności interpersonalne, motywację i zdolność do adaptacji, co może pomóc przewidzieć wyniki pracy i dopasowanie do organizacji.

Aby zdać tę ocenę, kandydaci powinni podejść do testu z uczciwością i samoświadomością, podając autentyczne odpowiedzi, które dokładnie odzwierciedlają ich osobowość.

LW rozumowanie logiczne

Test rozumowania logicznego ocenia zdolność kandydata do logicznego, analitycznego i krytycznego myślenia, co jest niezbędne dla profesjonalistów prawniczych, którzy muszą oceniać dowody, identyfikować wzorce i wyciągać rozsądne wnioski.

Aby zdać ten test, kandydaci powinni ćwiczyć rozwiązywanie problemów, które wymagają logicznego myślenia, identyfikacji wzorców i wyciągania wniosków na podstawie dostarczonych informacji.

LW rozumowanie numeryczne

Test rozumowania numerycznego ocenia zdolność kandydata do pracy z danymi liczbowymi i rozwiązywania problemów, co jest szczególnie istotne dla prawników pracujących nad sprawami związanymi z finansami lub skomplikowanymi transakcjami.

Aby dobrze poradzić sobie w tym teście, kandydaci powinni powtórzyć podstawowe pojęcia matematyczne i opracować strategie rozwiązywania problemów, które można zastosować do sytuacji związanych z liczbami w rzeczywistym świecie.

LW wywiad wideo

Udane kandydatury zostaną następnie zaproszone na 15-minutowy nagrany wywiad wideo. Polega on na odpowiedzi na 5 pytań wywiadowczych. Powinieneś wykorzystać tę okazję do pokazania swoich umiejętności miękkich i zainteresowania firmą.

Powszechne pytania z wywiadu wideo to:

 • Opowiedz nam o sobie
 • Co cię interesuje na tym stanowisku?
 • Jak radzisz sobie ze stresem lub presją?
 • Jakie są twoje mocne i słabe strony?

Dzień oceny

Jeśli odniesiesz sukces na etapie wywiadu wideo, zostaniesz zaproszony na dzień oceny. Dla kandydatów na praktyki wakacyjne i kontrakty szkoleniowe, dzień oceny może obejmować wywiad, grupowe aktywności i zadania.

Zadanie pisemne

Kandydaci mogą spodziewać się zadania opartego na scenariuszu podczas pisemnego zadania Latham & Watkins, które ma na celu ocenę ich wiedzy prawniczej, umiejętności analitycznych i zdolności do skutecznej komunikacji pisemnej.

Aby dobrze poradzić sobie z tym zadaniem, kandydaci powinni skupić się na strukturze, klarowności i dbałości o szczegóły. Zapoznanie się z obszarami praktyki firmy i najnowszymi wiadomościami pomoże zapewnić kontekst dla potencjalnych tematów.

Zadanie pisemne może wymagać od kandydatów sporządzenia notatki, listu lub opinii na podstawie hipotetycznego problemu prawnego, dlatego niezbędne jest zapoznanie się z tymi formatami i praktyka pisania zwięzłych, przekonujących argumentów.

Prezentacja / ćwiczenie grupowe

Ta część procesu oceny polega na tym, że kandydaci pracują w zespołach nad analizą studium przypadku lub problemu prawnego i prezentują swoje wnioski panelowi oceniającym. Prezentacja i ćwiczenie grupowe mają na celu ocenę umiejętności pracy zespołowej, komunikacji, rozwiązywania problemów i adaptacji pod presją kandydata.

Aby zdać to ćwiczenie, kandydaci powinni aktywnie słuchać swoich kolegów z zespołu, wnosić swoje spostrzeżenia i współpracować w celu opracowania dobrze zorganizowanej i przekonującej prezentacji. Ponadto, istotne jest, aby zachować profesjonalizm, bycie elokwentnym i skupienie na zadaniu, ponieważ oceniający będą obserwować dynamikę interpersonalną i ogólną wydajność.

Wywiady

Etap wywiadu w Latham & Watkins zwykle składa się z dwóch części: wywiadu opartego na kompetencjach i wywiadu opartego na studium przypadku. Wywiad oparty na kompetencjach oceni motywację kandydata, świadomość komercyjną i dopasowanie do kultury firmy.

Aby się przygotować, kandydaci powinni zapoznać się z wartościami i kluczowymi obszarami praktyki Latham & Watkins, a także z najnowszymi wiadomościami i rozwojem w branży prawnej. Podczas wywiadu opartego na studium przypadku, kandydaci będą omawiać scenariusz prawniczy lub problem biznesowy z osobą przeprowadzającą wywiad, co pozwoli ocenić ich umiejętności analityczne i rozwiązywanie problemów.

Należy myśleć krytycznie, zadawać pytania klarujące i udzielać odpowiedzi zorganizowanych w sposób, który pokazuje jasne zrozumienie problemów.

Buduj swoją pewność siebie dzisiaj

Wypróbuj jedno z naszych testów Latham & Watkins za DARMO.

Zawsze uważałem, że usługa, którą oferuje Law Tests, jest doskonała podczas całego procesu rekrutacji.

Caitlin użyła Law Tests, aby pomóc mu zdobyć stanowisko w firmie Linklaters

testimonial

Awansuj na wyższy poziom

Wybierz pakiet, który działa dla Ciebie.

Pro

Zapłać rocznie
Zapłać miesięcznie
 • 9 Aptitude packages
 • 20 Admissions packages
 • 52 Employer packages
 • 14 Publisher packages
 • Śledzenie wydajności pulpitu nawigacyjnego
 • Pełne rozwiązania i wyjaśnienia
 • Porady, sztuczki, przewodniki i zasoby

 • Dostęp do darmowych testów
 • Podstawowe śledzenie wydajności
 • Pełne rozwiązania i wyjaśnienia
 • Wskazówki i zasoby

Latham & Watkins FAQs

Jakie są podstawowe wartości Latham & Watkins?

Podstawowe wartości Lathan & Watkins to skupienie na kliencie, stała doskonałość, prawdziwe partnerstwo i silna praca zespołowa.

Gdzie mogę ćwiczyć testy Latham & Watkins?

Możesz zacząć ćwiczyć z naszymi darmowymi pytaniami z testów Latham & Watkins - nie jest wymagana karta kredytowa. Wszystko, co musisz zrobić, to zarejestrować się za pomocą adresu e-mail.

Jak długi jest proces rekrutacji w Latham & Watkins?

Proces rekrutacji w Latham & Watkins zwykle trwa od 4 do 8 tygodni, w zależności od stanowiska i liczby kandydatów, którzy się zgłosili.