Vilkår og betingelser | Law Tests

Vilkår for brug af hjemmesiden

Introduktion

Disse vilkår for brug forklarer, hvordan du må bruge denne hjemmeside (‘Sitet’). Henvisninger i disse vilkår til Sitet inkluderer følgende hjemmesider:

https://www.lawtests.com og alle tilknyttede websider.

Du bør læse disse vilkår og betingelser omhyggeligt, inden du bruger Sitet. Ved at få adgang til eller bruge Sitet accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser og eventuelle dokumenter, der henvises til i dem. Hvis du ikke accepterer nogen af disse vilkår og betingelser, skal du straks ophøre med at bruge Sitet. Hvis du har spørgsmål om Sitet, bedes du kontakte os på: http://www.lawtests.com/contact/.

Definitioner og fortolkning

Evnetest

Betyder enhver numerisk ræsonnement, verbal ræsonnement, diagrammatisk ræsonnement, situationel dømmekraft eller enhver anden evnetest eller produkt, der er tilgængelig på Sitet fra tid til anden;

Indhold

Betyder enhver tekst, billeder, video, lyd eller andet multimedieindhold, software eller anden information eller materiale, der er indsendt til, eksisterende på eller tilgængelig fra Sitet;

Vi, Os eller Vores

Betyder Law Tests Limited, et selskab registreret i England og Wales under registreringsnummer 07878987, hvis registrerede kontor er beliggende på 1 Lindsey Street, London, EC1A 9HP;

Du eller Din

Betyder personen, der får adgang til eller bruger Sitet, dets Indhold eller enhver Evnetest; og

Virus

Betyder uden begrænsning enhver ondsindet kode, trojaner, orm og virus, lås, autorisationsnøgle eller lignende enhed, der forhindrer eller kan forhindre driften af Sitet.

Fortolkning

Medmindre sammenhængen ellers kræver, skal ord i ental omfatte flertal, og ord i flertal skal omfatte ental; og

Enhver sætning indledt med ordene herunder, inkluderer, især eller for eksempel, eller enhver lignende sætning, skal fortolkes som illustrerende og begrænser ikke almindeligheden af de tilknyttede generelle ord.

Begrænsninger for brug

Sitet er kun til personlig og ikke-kommerciel brug. Som en betingelse for din brug af Sitet accepterer du:

 • ikke at bruge Sitet til nogen formål, der er ulovligt i henhold til gældende lov eller forbudt i henhold til disse vilkår.
 • ikke at bagtale eller nedgøre nogen eller komme med kommentarer på en obskøn, nedværdigende eller fornærmende måde eller på anden måde bruge Sitet eller dets

Indhold på en måde, der bringer os eller nogen tredjepart i vanry eller forårsager, at vi bliver erstatningsansvarlige over for nogen tredjepart;

 • ikke at reverse-engineere, dekompilere, kopiere, ændre, distribuere, transmittere, licensere, sublicensere, vise, revidere, udføre, overføre, sælge eller på anden måde stille til rådighed for nogen tredjepart eller på anden måde offentliggøre, deep-linke, oprette afledte værker fra eller udnytte på nogen måde Sitet eller dets Indhold undtagen som tilladt af os i henhold til disse vilkår eller som udtrykkeligt er fastsat i gældende lov;
 • ikke at bruge Sitet til at distribuere Vira;
 • ikke at repræsentere eller antyde, at vi anbefaler nogen anden virksomhed, produkt eller service, medmindre vi separat har aftalt at gøre det skriftligt; og
 • at du alene er ansvarlig for alle omkostninger og udgifter, som du måtte pådrage dig i forbindelse med din brug af Sitet, og du skal alene være ansvarlig for at holde dit kodeord og andre kontodetaljer fortrolige.

Vi forbeholder os ret til at forhindre eller suspendere din adgang til Sitet, hvis du ikke overholder nogen del af disse vilkår eller gældende lov.

Ejerskab, brug og immaterielle rettigheder

Dette Site og alle immaterielle rettigheder i Site (herunder uden begrænsning alt Indhold) ejes af os. Vi forbeholder os alle vores immaterielle rettigheder (som inkluderer uden begrænsning alle ophavsrettigheder, varemærker, domænenavne, designrettigheder, database rettigheder, patenter og alle andre immaterielle rettigheder af enhver art) uanset om de er registreret eller ikke registreret nogen steder i verden.

Intet i disse vilkår giver dig nogen rettigheder til Sitet ud over hvad der er nødvendigt for at give dig adgang til Sitet. Du accepterer ikke at forsøge at omgå eller slette nogen immaterielle rettighedsmeddelelser, der er indeholdt på Sitet, og især i nogen digitale rettigheder eller anden sikkerhedsteknologi, der er indlejret eller indeholdt i noget Indhold på Sitet.

Nøjagtighed af information og tilgængelighed af Sitet

Mens vi gør rimelige anstrengelser for at inkludere nøjagtige og opdaterede oplysninger på Sitet, repræsenterer, garanterer eller lover vi ikke (hverken udtrykkeligt eller ved indirekte) at noget Indhold er eller forbliver tilgængeligt, nøjagtigt, komplet og opdateret, fri for fejl, fejl eller udeladelser eller egnet til noget formål. Enhver afhængighed, du måtte have til informationen på dette Site, sker på egen risiko, og vi kan suspendere eller afslutte driften af Sitet når som helst efter vores eget skøn. Intet i disse vilkår skal påvirke nogen obligatorisk lovmæssig krav eller dine lovmæssige rettigheder. Indholdet på Sitet er kun til generel information og for at informere dig om os og vores produkter og nyheder, funktioner, tjenester og andre hjemmesider, der kan være af interesse. Det udgør ikke teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning eller nogen anden form for rådgivning, og det bør ikke lægges til grund for nogen formål.

Mens vi gør kommercielt rimelige anstrengelser for at sikre, at Sitet er tilgængeligt, repræsenterer, garanterer eller garanterer vi på nogen måde Sitets fortsatte tilgængelighed til enhver tid eller uafbrudt brug af Sitet fra din side.

Hyperlinks og tredjepartswebsteder

Sitet kan indeholde hyperlinks eller henvisninger til tredjepartswebsteder udover Sitet. Enhver sådan hyperlink eller henvisning er kun til din bekvemmelighed. Vi har ingen kontrol over tredjepartswebsteder og påtager os intet ansvar for indhold, materiale eller information, der findes på dem. Visningen af en hvilken som helst hyperlink og henvisning til en hvilken som helst tredjepartswebsted udgør ikke en godkendelse af sådan tredjeparts websted, produkter eller tjenester. Din brug af et tredjepartswebsted kan være underlagt vilkårene og betingelserne for det tredjepartswebsted.

Garantier og ansvarsbegrænsning

Du accepterer, at din brug af Sitet sker på en 'som den er tilgængelig' basis. Som tidligere nævnt giver vi ingen repræsentationer, garantier, betingelser eller andre vilkår (hverken udtrykkeligt eller ved indirekte) i forhold til levering af Sitet, herunder uden begrænsning i forhold til fuldstændighed, nøjagtighed og aktualitet eller noget Indhold på Sitet, eller i forhold til tilfredsstillende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål.

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, udelukker vi alt ansvar (hverken som følge af kontrakt, erstatningsansvar, brud på lovbestemt pligt eller på anden måde), som vi ellers kan have over for dig som følge af enhver fejl eller unøjagtigheder i noget Indhold, utilgængeligheden af Sitet af hvilken som helst årsag, og enhver repræsentation eller erklæring, der er fremsat på Sitet.

Vi vil ikke være ansvarlige for tab eller skade, vi forårsager, som vi ikke rimeligt kunne forudse, da du begyndte at bruge Sitet, for eksempel hvis du mister indtægt, løn, fortjeneste eller omdømme som følge af din brug af Sitet og/eller handlingerne eller undladelserne fra enhver tredjepart, såsom andre brugere af Sitet eller enhver anden indirekte eller følgeskade eller tab, du måtte pådrage dig i forbindelse med Sitet og dets Indhold.

Under ingen omstændigheder vil vores samlede erstatningsansvar over for dig for alle krav, der opstår som følge af din brug af Sitet (herunder download eller brug af noget Indhold), overstige de beløb, du har betalt til os i forbindelse med din brug af Sitet eller dets Indhold

Ud over enhver anden bestemmelse i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser vi ikke vores ansvar for død eller personskade som følge af vores forsømmelse, for svig eller for enhver anden lovbestemt rettighed, der ikke kan udelukkes.

Generelt

Disse vilkår er dateret den 10. september 2013. Ændringer af disse vilkår er kun gyldige eller har nogen virkning, hvis de er aftalt skriftligt af os. Vi forbeholder os ret til at ændre disse vilkår fra tid til anden. Vores nye vilkår vil blive vist på Sitet, og ved at fortsætte med at bruge og få adgang til Sitet efter sådanne ændringer accepterer du at være bundet af enhver ændring foretaget af os. Det er dit ansvar at kontrollere disse vilkår fra tid til anden for at bekræfte sådanne ændringer.

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i disse vilkår, skal alle meddelelser fra dig til os sendes pr. e-mail til vores kontaktoplysninger i punkt 1.1, og alle meddelelser fra os til dig vil blive vist på vores hjemmeside fra tid til anden.

Vi har intet ansvar over for dig for nogen overtrædelse af disse vilkår, som skyldes nogen begivenhed eller omstændighed uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejker, lockouts og andre arbejdskonflikter, sammenbrud i systemer eller netværksadgang, oversvømmelse, brand, eksplosion eller ulykke.

Hvis en del af disse vilkår eller betingelser er eller bliver ugyldig (herunder enhver bestemmelse, hvor vi udelukker eller begrænser vores ansvar over for dig), vil gyldigheden af enhver anden del af disse vilkår og betingelser ikke blive påvirket. Hvis vi vælger ikke at håndhæve nogen ret, vi har over for dig på noget tidspunkt, betyder det ikke, at vi senere ikke kan beslutte at udøve eller håndhæve denne ret.

Undtagen vores associerede selskaber, direktører, medarbejdere eller repræsentanter har en person, der ikke er en part i denne aftale, ingen ret i henhold til United Kingdom Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 til at håndhæve nogen bestemmelse i denne aftale.

Disse vilkår indeholder den fulde forståelse og aftale mellem os og dig i forhold til din brug af Sitet og erstatter og erstatter enhver repræsentation, erklæring eller anden kommunikation (hverken skriftlig eller på anden måde), der er lavet af dig eller os, og som ikke er indeholdt heri. Med undtagelse af svig eller bedragerisk vildledning har vi intet ansvar for, at en sådan repræsentation er unøjagtig eller vildledende.

Du må ikke overdrage, underlicensere eller på anden måde overføre nogen af dine rettigheder og forpligtelser i disse vilkår til nogen anden person.

Disse vilkår og enhver tvist eller påstand, der opstår i forbindelse med dem eller deres genstand, skal reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med engelsk lov.

Vores e-handelsvilkår og betingelser

Læs venligst disse vilkår omhyggeligt, og sørg for, at du forstår dem, før du ansøger om en konto eller en abonnement på nogen af vores produkter. Bemærk venligst, at ved at ansøge om en konto eller efterfølgende ansøge om et abonnement accepterer du at være bundet af vilkårene.

Du bør udskrive en kopi af vilkårene eller gemme dem på din computer til fremtidig reference. Vi forbeholder os ret til at ændre vilkårene fra tid til anden. Vores nye vilkår vil blive vist på Sitet, og ved at fortsætte med at bruge og få adgang til Sitet efter sådanne ændringer accepterer du at være bundet af enhver ændring foretaget af os. Det er dit ansvar at kontrollere disse vilkår fra tid til anden for at bekræfte sådanne ændringer.

Når du køber tjenester fra os i henhold til disse vilkår, har du visse juridiske rettigheder, herunder at tjenesterne udføres med den nødvendige dygtighed og omhu. Intet i disse vilkår påvirker dine lovbestemte rettigheder. Yderligere oplysninger om dine lovbestemte rettigheder kan fås hos dit lokale Citizens' Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) eller Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Introduktion

Disse e-handelsvilkår forklarer, hvordan du kan registrere dig til en konto og købe et abonnement. Ved at købe et abonnement giver vi dig adgang til abonnementsområdet og det relevante produkt på Sitet. Inden din konto aktiveres, bliver du bedt om at acceptere disse vilkår. Ved at aktivere din konto accepterer du uigenkaldeligt at være bundet af disse vilkår. Hvis du har spørgsmål til nogen af vores vilkår, bedes du kontakte os ved hjælp af de detaljer, der er angivet i punkt 2.2 nedenfor.

Vores vilkår er kun tilgængelige på engelsk. Ingen andre sprog gælder for dem.

Definitioner

I disse e-handelsvilkår har følgende ord følgende betydninger:

Konto

Brugerkontoen, der kan fås via konto-login-portalen, der giver dig adgang til gratis prøver og demonstrationer af produktet og til abonnementskøbsportalen på Sitet;

Konto-login

Betyder loginoplysningerne, der er personlige for dig, og som er nødvendige for at få adgang til kontoen som beskrevet i punkt 6.1(a);

Yderligere vilkår

Har den betydning, der er angivet i punkt 6.2;

Bekræftelses-e-mail

Har den betydning, der er angivet i punkt 6.1(B)(ii);

Kontrakt

Har den betydning, der er angivet i punkt 6.1(B)(ii);

Begivenhed uden for vores kontrol

Betyder enhver handling eller begivenhed uden for vores rimelige kontrol, herunder uden begrænsning strejker, lockouts eller anden arbejdskonflikt fra tredjeparter, borgerlig uro, optøjer, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om den er erklæret eller ej) eller trussel eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, sænkning, epidemi eller anden naturkatastrofe eller svigt i offentlige eller private teletjenester.

Abonnementsområde

Betyder det begrænsede område af Sitet, der kan fås via kontoen efter køb af et abonnement, hvor du kan få adgang til produktet i abonnementsperioden;

Produkt

Betyder enten (i) den fulde pakke, (ii) den numeriske ræsonnementpakke, (iii) den verbale ræsonnementpakke, (iv) den diagrammatiske ræsonnementpakke, (v) den situationelle dømmekraftpakke eller (vi) en hvilken som helst anden tilgængelig pakke, som er beskrevet på Sitet fra tid til anden, herunder eventuelle demonstrations- eller eksempeltests;

Tjenester

Betyder vores tjenester, der giver og letter din adgang til abonnementsområdet og produktet;

Abonnement

Betyder vores tjenester, der giver dig adgang til produktet i abonnementsperioden via abonnementsområdet.

Abonnementsgebyrer

Betyder vores gebyrer for et abonnement på et produkt som angivet på Sitet og kan ændres når som helst inden du modtager vores bekræftelses-e-mail;

Abonnementsperiode

Betyder abonnementsperioden, der begynder på datoen, hvor du modtager vores bekræftelses-e-mail, og automatisk udløber senere, hvor du har tilladelse til at få adgang til produktet via abonnementsområdet;

Vilkår

Betyder e-handelsvilkårene, der er beskrevet i dette dokument, sammen med vores vilkår for brug af hjemmesiden, privatlivs- og cookiepolitikker;

Du eller Din

Betyder personen, der registrerer sig hos os for en konto. Medmindre sammenhængen ellers kræver, skal ord i ental omfatte flertal, og ord i flertal skal omfatte ental.

En henvisning til et selskab skal omfatte ethvert selskab, korporation eller andet juridisk selskab, uanset hvordan og hvor det er inkorporeret eller etableret.

En henvisning til skriftligt eller skriftligt inkluderer e-mail.

Enhver sætning indledt med ordene herunder, inkluderer, især eller for eksempel, eller enhver lignende sætning, skal fortolkes som illustrerende og begrænser ikke almindeligheden af de tilknyttede generelle ord.

Brug af vores Site

Din brug af vores Site er reguleret af vores vilkår for brug af hjemmesiden, privatlivspolitik og cookiepolitik. Tag venligst dig tid til at læse disse, da de indeholder vigtige vilkår, der gælder for dig.

Hvor ethvert produkt er tilgængeligt til adgang eller download fra Sitet, er dette vores ophavsretligt beskyttede arbejde. Du må kun bruge sådanne produkter i overensstemmelse med disse vilkår. Alle sådanne produkter er tilgængelige til adgang eller download udelukkende til personlig brug i ikke-kommercielt øjemed, medmindre andet er aftalt skriftligt af os. Enhver reproduktion eller distribution af noget produkt, der ikke er i overensstemmelse med disse vilkår, er udtrykkeligt forbudt og kan medføre alvorlige civile og strafferetlige sanktioner.

Hvordan vi bruger dine personlige data

De trin, der kræves for at oprette kontrakten mellem dig og os, er som følger: Oprettelse af din konto: Du udfylder ‘tilmeldingsformularen’ på Sitet og registrerer dine personlige data hos os ved at indtaste dem i e-formularen. Før din konto aktiveres, bliver du bedt om at acceptere vilkårene. Når du har accepteret vilkårene ved at klikke i afkrydsningsfeltet, vil du kunne aktivere din konto. Ved at aktivere din konto accepterer du uigenkaldeligt at være bundet af disse vilkår. Det er hensigten, at kontoen vil give dig mulighed for at træffe en informeret beslutning om at købe et produkt.

Køb af abonnement: Du logger ind på din konto ved hjælp af dit login til kontoen, vælger dit ønskede produkt(er) via abonnementskøbsportalen og registrerer dine personlige betalingsoplysninger hos PayPal (‘Betalingsprocessen’). Ved afslutningen af betalingsprocessen bekræfter vi, at din konto vil blive eller er blevet givet adgang til abonnementsområdet ved at sende dig en e-mail med en kvittering for betaling i overensstemmelse med punkt 6.1(b)(ii) nedenfor. Alle køb af produkter foretages i henhold til vores vilkår.

 • Vi kan sende dig en e-mail for at informere dig om, at vi ikke accepterer din ordre på et abonnement. Dette skyldes typisk følgende årsager:
 • Produkterne er ikke tilgængelige;
 • Vi kan ikke få godkendelse af din betaling;
 • Du har ikke tilladelse til at købe produktet; eller
 • Der har været en fejl fra vores side vedrørende prissætning eller beskrivelse af produktet.
 • Vi vil kun acceptere din ordre på et abonnement, når du har klikket i afkrydsningsfeltet ved siden af vilkårene på registreringssiden. På dette tidspunkt vil din konto blive opdateret og få adgang til abonnementsområdet inden for 48 timer og i abonnementsperioden, og der vil blive indgået en bindende aftale mellem dig og os (‘Kontrakten’).

Abonnementsperioden og abonnementsgebyrerne

 • Produktet kan købes via abonnement, hvilket aktiverer din konto med adgang til abonnementsområdet, hvor produktet kan fås adgang til i abonnementsperioden.

Abonnementsgebyrerne betales forud og kan ikke annulleres eller refunderes efter igangsættelsen af tjenesterne i overensstemmelse med punkt 6.1(b)(iii). Når kontrakten er indgået, forbliver abonnementsgebyrerne forfaldne og skal betales, uanset i hvilket omfang du bruger tjenesterne.

Slutningen på kontrakten

Hvis kontrakten ophører, påvirker det ikke vores ret til at modtage eventuelle penge, som du skylder os i henhold til e-handelsvilkårene.

Begrænsning af vores ansvar:

Hvis du er en virksomhed, leverer vi kun tjenesterne til intern brug i din virksomhed, og du accepterer ikke at bruge noget produkt til videresalg eller andre kommercielle formål (herunder intern brug i virksomheden uden forudgående skriftlig godkendelse fra os).

Intet i disse vilkår begrænser eller udelukker vores ansvar for:

 • død eller personskade forårsaget af vores forsømmelse;
 • svig eller bedragerisk vildledning; eller
 • ethvert andet ansvar, der ikke lovligt kan udelukkes eller begrænses.

Vi vil under ingen omstændigheder være ansvarlige over for dig i kontrakt, erstatningsansvar (herunder forsømmelse eller brud på lovbestemt pligt), vildledning (hverken uskyldig eller forsømmelig), restitution eller på anden måde for nogen tab af fortjeneste, tab af forretning, tab af goodwill eller lignende tab eller ren økonomisk tab eller for nogen indirekte eller følgeskade, omkostninger, skader, gebyrer eller udgifter, der måtte opstå.

Vores samlede ansvar over for dig med hensyn til alle andre tab, der opstår i henhold til eller i forbindelse med kontrakten eller tjenesterne, uanset om det er kontrakt, erstatningsansvar (herunder forsømmelse), brud på lovbestemt pligt eller på anden måde, skal under ingen omstændigheder overstige de abonnementsgebyrer, du har betalt til os i de tolv måneder forud for datoen for hændelsen, der førte til tabet, skaden eller kravet.

Bortset fra hvad der udtrykkeligt er angivet i disse e-handelsvilkår, giver vi ingen repræsentationer, garantier eller forsikringer i forbindelse med produkterne eller tjenesterne. Enhver repræsentation, betingelse eller garanti, der kan være underforstået eller indarbejdet i disse e-handelsvilkår ved lov, almindelig ret eller på anden måde, er udelukket i det omfang, det er tilladt ved lov. Især vil vi ikke være ansvarlige for at sikre, at produkterne er egnet til dine formål.

Hvis vi ikke overholder disse e-handelsvilkår, er vi ansvarlige for tab eller skade, du måtte lide, som er en rimeligt forudsigelig følge af vores brud på disse e-handelsvilkår eller vores forsømmelse, men vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, der ikke er forudseelige. Tab eller skade er forudseelige, hvis de var en åbenlys konsekvens af vores brud, eller hvis de blev overvejet af dig og os på det tidspunkt, hvor vi indgik kontrakten. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab, der opstår som en sideeffekt af hovedtabet eller skaden og som ikke er forudseelige af dig og os (såsom tab af fortjeneste, tab af forretning, afbrydelse af forretning eller tab af mulighed).

Vi udelukker eller begrænser på ingen måde vores ansvar for:

 • død eller personskade forårsaget af vores forsømmelse;
 • svig eller bedragerisk vildledning;
 • ethvert brud på vilkårene, der er underforstået i forsyningsloven fra 1982;
 • defekte produkter i henhold til forbrugerbeskyttelsesloven fra 1987; eller
 • ethvert andet ansvar, der ikke lovligt kan udelukkes eller begrænses.

Begivenheder uden for vores kontrol

Vi vil ikke være ansvarlige eller erstatningspligtige for nogen undladelse af eller forsinkelse i opfyldelse af nogen af vores forpligtelser i henhold til vilkårene, der skyldes en begivenhed uden for vores kontrol.

Hvis en begivenhed uden for vores kontrol finder sted, der påvirker opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til vilkårene, vil vi:

 • kontakte dig pr. e-mail så hurtigt som muligt for at underrette dig; og
 • vores forpligtelser i henhold til kontrakten vil blive suspenderet, og tiden for opfyldelse af vores forpligtelser vil blive forlænget i hele varigheden af begivenheden uden for vores kontrol.

Andre vigtige vilkår

Overdragelse fra os: Vi kan overføre vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden organisation, men dette vil ikke påvirke dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår. Vi vil altid underrette dig pr. e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på Sitet, hvis dette sker. Vores brug af dine personlige data er beskrevet i vores privatlivspolitik.

Overdragelse fra dig: Du må ikke overføre dine rettigheder eller dine forpligtelser i henhold til disse vilkår til en anden person, medmindre vi er enige om, at du kan gøre dette skriftligt.

Tredjeparters rettigheder: Kontrakten er mellem dig og os. Ingen anden person har nogen rettigheder til at håndhæve nogen af dens vilkår, hverken i henhold til Contrats (Rights of Third Parties Act) 1999 eller på anden måde.

Ugyldighed: Hver af afsnittene i disse e-handelsvilkår fungerer separat. Hvis en domstol eller anden relevant myndighed afgør, at nogen af dem er ulovlige eller ikke kan håndhæves, vil de resterende afsnit forblive fuldt ud gyldige og effektive.

Ingen afkald: Hvis vi undlader at insistere på, at du opfylder nogen af dine forpligtelser i henhold til vilkårene, eller hvis vi ikke håndhæver vores rettigheder over for dig, eller hvis vi udskyder dette, betyder det ikke, at vi har frafaldet vores rettigheder over for dig, og det betyder ikke, at du ikke behøver at overholde disse forpligtelser. Hvis vi frafalder en misligholdelse fra dig, vil vi kun gøre dette skriftligt, og det betyder ikke, at vi automatisk vil frafalde enhver senere misligholdelse fra dig.

Jurisdiktion (forbruger): Hvis du er en forbruger, skal du bemærke, at vilkårene er underlagt engelsk og walisisk lov. Dette betyder, at en kontrakt om et abonnement på adgang til produkter gennem vores Site og enhver tvist eller påstand, der opstår i forbindelse med den, vil være underlagt engelsk og walisisk lov. Du og vi accepterer begge, at domstolene i England og Wales vil have ikke-eksklusiv jurisdiktion. Hvis du er bosiddende i Nordirland, kan du også indbringe sagen for domstolene i Nordirland, og hvis du er bosiddende i Skotland, kan du også indbringe sagen for domstolene i Skotland.

Jurisdiktion (virksomhed): Hvis du er en virksomhed, er vilkårene underlagt engelsk og walisisk lov. Dette betyder, at en kontrakt og enhver tvist eller påstand, der opstår i forbindelse med den eller dens genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), vil være underlagt engelsk lov. Vi accepterer begge den eksklusive jurisdiktion for domstolene i England og Wales.

Refusionspolitik

30-dages pengene-tilbage-garanti og refusionspolitik

De tests, vi leverer, er til øvelse og simulering af de faktiske eksamener, du vil stå over for. De er ikke designet til at være de samme som de faktiske tests og overtræder ikke nogen ophavsretlige love. Vores mål er at give dig eksponering for flere tests og hjælpe dig med at lære færdigheder, som du kan anvende på hvilken som helst test, du står over for. Vilkårene og betingelserne for vores 30-dages pengene-tilbage-garanti gælder kun for enkelte betalende kunder. For at få en refusion skal du indsende en refusionsanmodning inden for 30 dage efter købet af din pakke.

Vær venligst opmærksom på, at som sælger af en online platform er vi udsat for høje niveauer af misbrug. Vi er glade for at give refusioner, der opfylder følgende krav, men kan ikke give dem under alle omstændigheder. Forhåbentlig forstår du, at vi altid vil forsøge at handle retfærdigt for at sikre, at du er tilfreds med din service, og at vi er i stand til at fortsætte med at betjene dig.

Refusioner vil blive givet i følgende tilfælde:

 • Pakken blev slet ikke brugt. Dette betyder, at der ikke blev taget nogen tests, og du loggede aldrig ind.
 • Der var en teknisk fejl fra vores side, der forhindrede dig i at få adgang til din konto. Hvis vi løser dette inden for 48 timer, vil denne sag ikke være gyldig for en refusion.
 • Der var en betydelig afvigelse mellem vores tests og de faktiske arbejdsgivertests. Hvis afvigelserne var betydelige, vil der blive givet en fuld refusion. Hvis der var afvigelser, men de ikke blev anset for betydelige, vil der blive givet en delvis refusion på 25% - 50%. Betydningen af afvigelserne vil blive vurderet ud fra de oplysninger, du giver i din refusionsanmodning.

For at beskytte os mod svigagtig aktivitet er vi ikke forpligtet til at give refusioner af grunde, der ligger uden for disse, såsom:

 • Du kan ikke lide platformen
 • Du bestod ikke dine tests
 • Du synes, at spørgsmålene er for svære/lette
 • Du tilmeldte dig ved en fejl